Verksamhetspolicy

Strävan efter kontinuerlig förbättring

FemineaLab erbjuder produkter och tjänster inom hälsa och egenvård med fokus på kvinnor. Vårt mål är att aktivt skapa mervärde och framgång för våra intressenter och medarbetare genom att prioritera kvalitet, arbetsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Vi strävar efter att minimera vår negativa miljöpåverkan genom kontinuerligt förbättringsarbete inom områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Vår verksamhet präglas av värderingar som hållbarhet, kundservice och ansvar, som genomsyrar hela organisationen och ger stöd och vägledning i vårt förbättringsarbete.

Image

Integrerad policy

Vår verksamhetspolicy följer kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1 och integrerar områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Image

Kundfokus

Våra kunders behov är grunden för vår verksamhet, vilket innebär att vi prioriterar deras välbefinnande samt våra medarbetares arbetsmiljö och en hållbar miljö.

Image

Höga ambitioner

Genom att se lagar, förordningar och andra bindande krav som en miniminivå utmanar vi oss ständigt att sätta nya ambitiösa mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


FemineaLabs värderingar och policys strävar efter att erbjuda högkvalitativa, trygga och tillgängliga produkter och tjänster för kvinnors hälsa och välbefinnande.


Image

Kompetens

Vi besitter den kompetens som krävs för att erbjuda högkvalitativa, trygga tjänster samt en säker arbetsmiljö och hållbar miljöprestanda.

Image

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för våra produkter och tjänster i alla steg och ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners.

Verksamhetspolicy

Strävan efter kontinuerlig förbättring hos FemineaLab för kvinnors hälsa och välbefinnande

FemineaLab erbjuder produkter och tjänster inom hälsa och egenvård med fokus på kvinnor. Vårt mål är att aktivt skapa mervärde och framgång för våra intressenter och medarbetare genom att prioritera kvalitet, arbetsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Vi strävar efter att minimera vår negativa miljöpåverkan genom kontinuerligt förbättringsarbete inom områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Vår verksamhet präglas av värderingar som hållbarhet, kundservice och ansvar, som genomsyrar hela organisationen och ger stöd och vägledning i vårt förbättringsarbete.

FemineaLab har upprättat principer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt följande:

  • Integrerad policy: Vår verksamhetspolicy följer kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1 och integrerar områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Kundfokus: Våra kunders behov är grunden för vår verksamhet, vilket innebär att vi prioriterar deras välbefinnande samt våra medarbetares arbetsmiljö och en hållbar miljö.
  • Höga ambitioner: Genom att se lagar, förordningar och andra bindande krav som en miniminivå utmanar vi oss ständigt att sätta nya ambitiösa mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Kompetens: Vi besitter den kompetens som krävs för att erbjuda högkvalitativa, trygga tjänster samt en säker arbetsmiljö och hållbar miljöprestanda.
  • Ansvarstagande: Vi tar ansvar för våra produkter och tjänster i alla steg och ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners.

Denna verksamhetspolicy kompletterar FemineaLabs övriga värderingar och policys, som alla strävar efter att erbjuda högkvalitativa, trygga och tillgängliga produkter och tjänster för kvinnors hälsa och välbefinnande.