Priser och Kampanjer

Attraktiva erbjudanden för din hälsa

Priser

 • Tydliga priser: Alla gällande priser för våra produkter och tjänster anges tydligt på webbplatsen.
 • Moms och skatter: Priserna inkluderar moms eller är icke momspliktiga, så att du vet exakt vad du betalar.
 • Bruttopriser: Vi anger alltid priserna som bruttopriser, för att undvika förvirring och missförstånd.
 • Prisändringsrättigheter: Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid behov, men vi strävar alltid efter att erbjuda bästa möjliga värde.

Kampanjkoder

 • Enkel användning: Ange kampanjkoden i den relevanta delen av orderprocessen – vi kan tyvärr inte tillämpa koder i efterhand på redan gjorda beställningar.
 • Exklusiva erbjudanden: Kampanjkoder är vanligtvis begränsade till en användning per kund och bör inte delas vidare till andra.
 • Begränsningar: Kampanjkoder kan ha begränsningar, t.ex. ett maximalt antal inlösen, användning mot specifika produkter, eller giltighet enbart för en viss medlemskapsnivå. Vi informerar dig om eventuella begränsningar när vi marknadsför koden.
 • Kombinationer och kontantalternativ: Kampanjkoder kan inte bytas mot kontanter eller kombineras med andra kampanjer för att erbjuda en rättvis och attraktiv service för alla kunder.
 • Återkallelse och upphävande: Vi förbehåller oss rätten att återkalla eller upphäva kampanjkoder utan föregående meddelande av olika skäl. Du kommer att informeras i beställningsprocessen om koden inte kan accepteras.
 • Ansvarsbegränsning: Vi kan inte hållas ansvariga för webbplatsers otillgänglighet som kan förhindra användning av kampanjkoder, men vi arbetar ständigt för att förbättra användarupplevelsen.
 • Ändringsrättigheter: Vi kan göra ändringar i dessa användarvillkor när som helst för att säkerställa en rättvis och uppdaterad policy.