Certifierad för Kvalitet och Miljö

Ett åtagande för kvalitet och miljö

Evidensbaserad medicin

Kvalitetssäkrade laboratorier


Certifierad för Kvalitet och Miljö

FemineaLab, en del av Citikliniken, är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001:15 för kvalitet och ISO 14001:15 för miljö.

Det innebär att vi följer strikta kvalitets- och miljöstandarder för att säkerställa att våra laboratorietjänster och medicinska bedömningar uppfyller högsta möjliga krav.

ISO 9001 och ISO 14001: Ett åtagande för kvalitet och miljö

Citikliniken är engagerade i att följa ISO 9001 och ISO 14001-standards, vilket innebär att vi kontinuerligt övervakar, utvärderar och förbättrar våra huvudprocesser för att säkerställa bästa praxis inom både kvalitet och miljö.

Evidensbaserad medicin och säkra processteg

Våra processer är baserade på evidensbaserad medicin, vilket innebär att vi endast använder metoder och tekniker som stöds av gedigen forskning och vetenskap. Vi ser till att alla vårdprocesser utförs enligt säkra processteg, vilket minimerar risken för fel och säkerställer att vi alltid kan erbjuda bästa möjliga vård.

Kvalitetssäkrade laboratorier och stödprocesser

För att säkerställa högsta kvalitet i våra laboratorietjänster samarbetar vi med ackrediterade svenska laboratorier. Dessutom följer vi strikta hygienrutiner och andra stödprocesser för att garantera att vår verksamhet alltid upprätthåller högsta standarder för kvalitet och miljö.

Genom att välja FemineaLab och Citikliniken kan du vara säker på att du får högkvalitativa medicinska tjänster som utförs enligt de senaste riktlinjerna för kvalitet och miljö.


Citikliniken är certifierad

Citikliniken är certifierad för kvalitet 9001:15 och miljö 14001:15


Image

Kvalitet - ISO 9001

ISO 9000 är idag den mest använda standarden när det gäller kvalitet. ISO 9001 täcker utveckling, produktion, installation och service.
Ett genomgående tema i ISO 9000 är begreppet spårbarhet, dvs. att företaget för varje produkt när som helst kan gå tillbaka genom produktionskedjan och hela tiden analysera processen.

ISO 9001 är den mest omfattande i ISO 9000-serien.

Image

Miljö - ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning. Denna standard är världens mest dominerande standard för miljöledning.

Ett miljöledningssystem enligt ISP 14001 utgår från företaget, dess processer och verksamhet, och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver de dagliga miljöuppgifterna.